Relaxační sedací Vaky a Křesla  Sedací pytle a vaky - Relax  Stylový relaxační nábytek  

KONTAKTY » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky e-shopu Relax-Vaky.cz

Obchodní podmínky sedací vaky Relax

Omlouváme se za délku drobného textu, můžete si zvětšit v prohlížeči na kolik % Vám bude vyhovovat, jsme povinni splnit zákon, dříve stačilo čestné slovo, ale to je již velmi dávno...


Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www-relax-vaky.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Kamil Šunda Relax-Vaky.cz, se sídlem v Benešově, Nová Pražská 1716/1, IČ: 71299050 IČ DPH: cz6112221236.  Kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Možnosti objednávky

Objednávat je možno následujícími způsoby:

1. Prostřednictvím elektronického obchodu www.relax-vaky.cz 2. Elektronickou poštou (e-mailem) 3. Osobně 4. Telefonicky

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, to znamená:

Jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH, kód a název zboží dle ceníku, způsob odebrání a dopravy, dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště) a všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem na info@relax-vaky.cz , nebo telefonicky na: +420 317 701 610,  GSM +420 737 551 129. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.

Na doručení platby čekáme 7dní, od doby připsání částky na účet se pohybuje doba dodání 5 - 10 pracovních dní

V předvánočním období musí být objednávka odeslána minimálně 10 pracovních dní předem (zvýšený nápor na kurýry)

Všechny výrobky jsou skladem, případně se ihned vyrábějí podle Vašeho požadavku - jsme výrobci

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Adresa pro zasílání: PAXYcourier s.r.o, Vratimovská 681/80, 719 00 Ostrava - Kunčice, Tel: 703 500 522

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

ZÁRUKA

Na všechny výrobky poskytujeme 2 roky záruky . Záruka se nevztahuje na násilné poškození ( protržení, popálení  ) Záruka se nevztahuje na kompresi (sesednutí ) polystyrenového granulátu (kuliček ).

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 19. 3. 2012. Ceny jsou zobrazeny včetně DPH

 


 

Poštovné Česká pošta při platbě předem na účet je 140,- Kč / kus

(u vybraných označených výrobků lze za jedno poštové zaslat až 6 kusů)

Poštovné Česká pošta dobírka je 180,- Kč / kus

( u vybraných označených výrobků lze za jedno poštovné zaslat až 6 kusů)


Příplatek u velkoobjemových vaků je 180,- Kč / kus - pro oba druhy přepravy (označeno uvýrobku)

 

Podrobnější přehled dopravy až k Vám domů naleznete zde